Cyklus exkluzivních koncertů na zámku v Průhonicích
Společnost Regio Štiřín

Regio Štiřín

Společnost Regio Štiřín z.s.

Společnost Regio Štiřín byla založena jako nástupnická organizace Nadace Štiřín (s jejími členy), která působila od roku 1992 na zámku Štiřín, kde navázala na činnost zaměstnanců a příznivců zámku Štiřín, kteří v roce 1985 začali pod vedením pana Václava Hrubého s cílevědomou obnovou štiřínského areálu.
Hlavním cílem Nadace Štiřín byla všeobecná prosperita tohoto areálu, jak v kulturní a společenské oblasti, tak ve sféře dokončení architektonických záměrů a krajinných úprav. Po roce 1999 došlo k cílené likvidaci Nadace Štiřín. Na její činnost Společnost Regio Štiřín plně navázala od roku 2001, od roku 2014 pod názvem Společnost Regio Štiřín z.s. (zapsaný spolek).
Cíle spolku jsou všestranná podpora rozvoje poznání a vzdělávání v oborech umění, ochrany památek, ekologie a sportu a propagace a ochrana principů demokracie, vlastenectví, morálky a etiky ve společnosti. 
Hlavní činností společnosti bylo pořádání cyklu koncertů "Sukův hudební Štiřín" na zámku ve Štiříně.

Hlavní činností společnosti bylo pořádání cyklu koncertů "Sukův hudební Štiřín" na zámku ve Štiříně. Nyní společnost pokračuje v tradici pořádáním cyklu koncertů "Zámecká hudební setkání" na zámku v Průhonicích.
 

Struktura společnosti:

Ing. Ivan Staňa – prezident

Václav Hrubý - viceprezident

Prezídium:

Ing. Ivan Staňa

Václav Hrubý

Ing. Petr Hrubý

Ing. Vladislav Ferkl

 

Ostatní členové: Veronika Forejtová, Libor Šticha, Jana Kennoudi, JUDr. Zdeněk Hraba

Čestnými členy Společnosti Regio Štiřín byli zvoleni a jmenováni:
Emanuel-Josef Freiherr von Ringhoffer (Vídeň)
Marie Suková (Praha)
Miroslav Jelínek (Kamenice)
Zdenka Jelínková (Kamenice)                                                                                                     
prof. Jiří Hlaváč (Praha)                                                                                                                                    Kamil Kristen Brzák (Praha)

Společnost Regio Štiřín z.s.
IČ: 26516845, DIČ: CZ26516845
L 11433 vedená u Městského soudu v Praze


Kontakt:

Telefon: 606 026 898                                                                                                                                           

Email: regio.stirin@email.cz

Sbírka listin z veřejného rejstříku

Mistr Josef Suk

ZÁMEK PRŮHONICE

ZÁMEK PRŮHONICE

Novinky e-mailem

Historie zámku

Historie zámku

Vyhledávání