Cyklus exkluzivních koncertů na zámku v Průhonicích
Společnost Regio Štiřín

GDPR

1/

Zásady zpracování a ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Pokud jste naším partnerem, odběratelem novinek či návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. Společnost Regio Štiřín, z.s. odpovídá za jejich ochranu a zabezpečení.

 

Kdo je správce?

Správcem je Společnost Regio Štiřín, z.s., Černá 1704/11, 110 00 Praha 1, zástupce:Václav Hrubý, viceprezident Společnosti Regio Štiřín, zápis ve Spolkovém rejstříku Městs. soudu v Praze, oddíl L, vložka 11433, dne 1. 1. 2014, IČO: 26516845, DIČ: CZ26516845. Vaše údaje zpracováváme jako správce, tedy určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

 

Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na e-mailu regio.stirin@email.cz. Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, a že plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, a že vám umožníme a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

 

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěřujete, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů): Realizace cyklu koncertů Sukův hudební Štiřín a jeho propagace.
Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, adresu, e-mail a telefon nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy. -Vedení účetnictví
Jste-li partnery, vaše osobní údaje či fakturační údaje nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.                                                                     -Marketing - zasílání newsletterů
Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 2 let od poslední objednávky. Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 2 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.        -Fotografická dokumentace z koncertů
Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

 

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů. Počítač s vašimi daty je zaheslovaný. Data v papírové podobě jsou uložena pod uzamčením.

 

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši členové a spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují.

Jsou to následující společnosti: Andrea Jeriová, účetní, Vizus s.r.o., Kraxnet s.r.o.

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele pro usnadnění a zkvalitnění zpracování.

 

Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

 

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: regio.stirn@email.cz.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 14 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje z našeho systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 28 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem.

 

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom mohli případné pochybení napravit.

 

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s nabídkami na koncerty vám zasíláme, jste-li náš zákazník, na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

 

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši členové i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi.

Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018.

 

2/

Zásady používání cookies

Co jsou to cookies?

Cookies jsou informace z webu, které se dočasně ukládají do vašeho prohlížeče za účelem zajištění některých funkcí webu, nejčastěji „zapamatování si" něčeho, mezi jednotlivými vašimi kliknutími na webu nebo jednotlivými vašimi návštěvami webu. Jde o technologii, která vám usnadňuje používání webu, a doplňuje informace obsažené v adresním řádku (URL), či dalších částech HTTP protokolu, kterým web a váš prohlížeč komunikují.

Jaké cookies a k čemu používáme? Cookies používáme v těchto případech:

1. Udržení vaší návštěvy (relace, session) na webu do doby, než prohlížeč zavřete, např. pro zapamatování vašeho přihlášení, zpracování vyplněného formuláře nebo zapamatování si vašich preferencí (jazyk, nastavení filtrů na webu).

2. Analýzu návštěvnosti pomocí Google Analytics, bez reklamních funkcí. Jaká data Google shromažďuje a jak je zpracovává, se dočtete na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/partners/.

3. Sdílení článků pomocí AddThis. Více informací se dočtete na http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy.

Zakázání cookies Pokud si nepřejete cookies ve vašem prohlížeči ukládat, můžete je v vašem prohlížeči zakázat. Je ale možné, že vám některé funkce webu přestanou pracovat správně nebo budou nedostupné.

K 25.5.2018

 

2/

Pro vystupující umělce:

Společnost Regio Štiřín, z.s., Černá 1704/11, 110 00 Praha 1
zástupce: Václav Hrubý, viceprezident Společnosti Regio Štiřín
Zápis ve Spolkovém rejstříku Městs. soudu v Praze, oddíl L, vložka 11433, dne 1.1.2014   
IČO: 26516845, DIČ: CZ26516845

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jako dodavatel uměleckého výkonu uděluji souhlas Společnosti Regio Štiřín, z.s.,
se sídlem Černá 1704/11, 110 00 Praha 1, IČ: 26516845, jako Správci,
ve smyslu čl. 6, odst. 1, písm. a) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
a prohlašuji, že veškeré mnou poskytnuté údaje jsou pravdivé. Jedná se dle potřeby o tyto údaje:

1 jméno a příjmení
2 adresa
3 telefonní číslo
4 e-mail
5 datum narození
6 životopis a fotografie

za účelem
• pořádání koncertních vystoupení
• marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích),
• prezentace na webu www.regio-koncerty.cz,
• prezentace v dalších informačních materiálech, spojených s cyklem koncertů.

Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu 5 let, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

Souhlasím, aby Správce předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům:
• Zámek Průhonice - BÚ AV ČR
• OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s.
• Provozovatelům internetových služeb webu www.regio-koncerty.cz, firma VIZUS.CZ s.r.o., Kraxnet s.r.o.

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:
• mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl. 15 Nařízení),
• požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
• na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,
• na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
• na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
• odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,
• podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním.
To stvrzuji mým vlastnoručním podpisem.

Mistr Josef Suk

ZÁMEK PRŮHONICE

ZÁMEK PRŮHONICE

Novinky e-mailem

Historie zámku

Historie zámku

Vyhledávání