Cyklus exkluzivních koncertů na zámku v Průhonicích
Společnost Regio Štiřín

RegioArt

Společnost RegioArt z. s.

Společnost Regio Štiřín byla založena jako nástupnická organizace Nadace Štiřín (s jejími členy), která působila od roku 1992 na zámku Štiřín, kde navázala na činnost zaměstnanců a příznivců zámku Štiřín, kteří v roce 1985 začali pod vedením pana Václava Hrubého s cílevědomou obnovou štiřínského areálu.
Hlavním cílem Nadace Štiřín byla všeobecná prosperita tohoto areálu, jak v kulturní a společenské oblasti, tak ve sféře dokončení architektonických záměrů a krajinných úprav. Po roce 1999 došlo k cílené likvidaci Nadace Štiřín. Na její činnost Společnost Regio Štiřín plně navázala od roku 2001, od roku 2014 pod názvem Společnost Regio Štiřín z. s. (zapsaný spolek), poté od roku 2022 vlivem změny místa působnosti pod názvem Společnost RegioArt z. s.
Cíle spolku jsou všestranná podpora rozvoje poznání a vzdělávání v oborech umění, ochrany památek, ekologie a sportu a propagace a ochrana principů demokracie, vlastenectví, morálky a etiky ve společnosti. 
Hlavní činností společnosti bylo pořádání cyklu koncertů "Sukův hudební Štiřín" na zámku ve Štiříně.

Hlavní činností společnosti bylo pořádání cyklu koncertů "Sukův hudební Štiřín" na zámku ve Štiříně. Nyní společnost pokračuje v tradici pořádáním cyklu koncertů "Zámecká hudební setkání" na zámku v Průhonicích.
 

Struktura společnosti:

prof. Jiří Hlaváč – prezident

Václav Hrubý - viceprezident

Prezídium:

prof. Jiří Hlaváč

Václav Hrubý

Ing. Vladislav Ferkl

Ing. Petr Hrubý

Ostatní členové: Veronika Forejtová, JUDr. Zdeněk Hraba, Mgr. Michal Hubený, Ondřej Kaplan, Libor Šticha

Čestnými členy Společnosti RegioArt byli zvoleni a jmenováni:
Emanuel-Josef Freiherr von Ringhoffer (Vídeň)
Marie Suková (Praha)
Miroslav Jelínek (Kamenice)
Zdenka Jelínková (Kamenice)                                                                                                     
RNDr. Václav Větvička                                                                                                                                

Společnost RegioArt z. s.
IČ: 26516845, DIČ: CZ26516845
L 11433 vedená u Městského soudu v Praze


Kontakt:

Telefon: 606 026 898

Email: 6hAmVbjqVX~BV5~gWkGhTj

Sbírka listin z veřejného rejstříku

Mistr Josef Suk

ZÁMEK PRŮHONICE

ZÁMEK PRŮHONICE

Novinky e-mailem

Historie zámku

Historie zámku

Vyhledávání