Cyklus exkluzivních koncertů na zámku v Průhonicích
Společnost Regio Štiřín

O nás

 

Vážení a milí přátelé klasické hudby,

dovolujeme si Vám představit projekt koncertních cyklů „Zámecká hudební setkání“, který navazuje na 27. letou tradici jejímž zakladatelem byl na zámku Štiřín v roce 1993 světový houslový virtuos Mistr Josef Suk. Koncertní cyklus Sukův hudební Štiřín si za léta své existence získal vynikající renomé a prestiž jak mezi posluchači, tak mezi špičkovými interprety klasické hudby.

Pořadatelem těchto koncertů je Společnost RegioArt z. s. Hlavním cílem této společnosti, jejímž prezidentem byl Mistr Josef Suk, je všestranná podpora rozvoje poznání a vzdělávání v oborech umění, ochrany památek, ekologie, sportu a ochrany principů demokracie, vlastenectví, morálky a etiky ve společnosti. Dále všeobecná podpora prosperity zámeckého areálu ve Štiříně jak v kulturní a společenské oblasti, tak ve sféře dokončení architektonických záměrů a krajinných úprav.

Současná situace, která neumožňuje naplňovat tyto cíle společnosti a okolnosti, které jí předcházely, vedly naší společnost k předčasnému ukončení této více jak čtvrtstoletí trvající hudební tradice na zámku Štiřín. S úctou k práci všech, kteří tuto tradici budovali a udržovali, jsme se rozhodli pro její uchování využít ojedinělé možnosti vstoupit podruhé do stejné řeky.

Lépe řečeno podruhé do prostředí znalého a příjemného, a to ve spolupráci s Botanickým ústavem Akademie věd ČR v Průhonicích.

Scházeli jsme se léta na zámku Štiřín, ale okolnosti nás přiměly ke změně. Bude to jiný zámek, ale také ověřený kulturní historií a svojí aktivní přítomností, zámek Průhonický. Vždyť oba zámky byly v minulosti      a dodnes jsou spojeny vzájemnou spoluprací jak bývalého majitele Průhonického zámku a zakladatele zámeckého parku hraběte Arnošta Emanuela Silva – Taroucy s majiteli štiřínského panství rodinou Ringhofferů, zejména s barony Františkem a Hanušem, tak spoluprací a významnou pomocí při revitalizaci zámeckého parku ve Štiříně v letech 1985 – 1999.

To, co bude obě místa ještě více spojovat je hudba a naše náklonost k ní. Máme navíc posluchače, kteří potvrdili zájem a přání být hudebně pospolu.

 

Těšíme se na společná setkávání!

S úctou,

Václav Hrubý

Podpis_Hrubý

viceprezident Společnosti RegioArt

 

 

logo BU Pantone377 bez elipsy

Průhonický zámek je spolu s Průhonickým parkem o rozloze 250 ha
Národní kulturní památkou a součástí světového dědictví UNESCO.

logo PP

http://www.pruhonickypark.cz/cs/

 

 

Mistr Josef Suk

ZÁMEK PRŮHONICE

ZÁMEK PRŮHONICE

Novinky e-mailem

Historie zámku

Historie zámku

Vyhledávání