Cyklus exkluzivních koncertů na zámku Štiřín
Společnost Regio Štiřín

MLADOTA ENSEMBLE

Datum: 8. 12. 2019
Čas: 17:00 – 18:00

Mladota Ensemble
smyčcový kvintet a klavír

Martin Kos a Dana Truplová – housle
Karel Untermüller – viola
Tomáš Strašil – violoncello
Tomáš Vybíral – kontrabas
Štěpán Kos – klavír

Dvořák - Lukáš - Glinka

Mladota2A

Soubor úspěšně debutoval v roce 2003, tehdy ještě jako komorní sdružení členů Sukova komorního orchestru na festivalu W.A. Mozarta v Augsburgu (Německo). V září téhož roku byl pozván ke koncertnímu vystoupení na zámek Červený Hrádek u Sedlčan (Střední Čechy), kde mu paní Henriette baronka Mladota propůjčila jméno rodu na památku jejího zesnulého manžela Jana Nepomuka Mladoty ze Solopisk, aby tak nadále žilo prostřednictvím krásné hudby, a stala se jeho patronkou. Spoluzakladatelkami byly manažerka a houslistka SKO paní Ludmila Vybíralová a americká klavíristka Susan Kagan, Ph.D., profesorka na City University v New Yorku. Soubor vystupoval na mnoha místech v Čechách a v Německu a nahrál CD s díly M.I.Glinky a F.Schuberta a rovněž Sextet Zd.Lukáše, skladbu, kterou autor souboru Mladota ensemble v roce 2004 věnoval. Členy Mladota ensemble jsou přední instrumentalisté, kteří působí nebo působili v Sukově komorním orchestru, nástrojové obsazení přináší širokou škálu variabilního výběru repertoáru od duet po sexteta. Odborná kritika vysoko hodnotí úroveň vzájemné souhry, vřelost hudebního výrazu v návaznosti na nejlepší tradice českého interpretačního umění.

Houslista Martin Kos je několikanásobným účastníkem evropských turné Mládežnického orchestru Gustava Mahlera a v roce 1991 působil jako koncertní mistr francouzského národního studentského orchestru v Bordeaux. V letech 1995–1998 byl členem Kvarteta M. Nostitzové, se kterým studoval kvartetní hru na Vysoké hudební škole ve Vídni u členů Kvarteta A. Berga. V roce 1997 získalo Kvarteto M. Nostitzové první cenu v mezinárodní soutěži komorních souborů „Charles Hennen Concours“ v holandském Heerlenu. V červnu 1998 zvítězilo v mezinárodní soutěži smyčcových kvartet v italské Cremoně.Od roku 1999 zastává Martin Kos místo koncertního mistra Sukova komorního orchestru. Na počátku r. 2002 absolvoval úspěšná turné v metropolích Španělska a Německa jako primárius Českého noneta, které do jara r. 2005 vedl. Společně s bratrem Štěpánem získali v roce 2003 4. cenu na mezinárodní soutěži komorních souborů “Rovere d´Oro” v Itálii. V souboru Mladota ensemble působí od jeho založení (2003) jako první houslista.Kromě České republiky vystupoval Martin Kos sólově v Německu, Švýcarsku, Belgii, Lucembursku, Itálii, Peru a Japonsku. Jako sólista nebo člen komorních souborů natočil 10 CD. Od prosince 2016 vyučuje houslovou hru na Konzervatoři v Plzni.

Houslistka Dana Truplová absolvovala Konzervatoř v Praze ve třídě prof. Vladimíra Rejška a od téhož roku byla posluchačkou prof. Jiřího Tomáška na Hudební fakultě AMU, kterou ukončila s vyznamenáním v roce 2001. Během studií se zúčastnila kurzů v rakouském Attergau pod vedením Lorda Yehudi Menuhina (1994), Mezinárodní letní akademie Praha-Vídeň-Budapešť v Semmeringu v Rakousku - prof. Eszter Perényi (1995) a prof. András Kiss (1998) a Mistrovských kurzů prof. Milana Vítka v Litomyšli (1998 a 1999). V roce 1994 získala 3. cenu a Cenu za nejlepší provedení Beethovenovy sonáty v soutěži o cenu Beethovenova Hradce, roku 1997 se zúčastnila soutěže Pražského jara a v roce 1999 byla oceněna 3. cenou v 7. mezinárodní soutěži Yfraha Neamana pro mladé houslisty v Mainzu v Německu. Od jara 2000 působí v Sukově komorním orchestru, současně je členkou několika dalších komorních seskupení.

Violista Karel Untermüller je absolventem Pražské konzervatoře ve třídě Jaroslava Ruise a HAMU v Praze u prof. Lubomíra Malého. Zúčastnil se mistrovských kurzů u významných osobností (Norbert Brainin, Sigmund Nissel a Thomas Kakuska). Karel Untermüller je členem Sukova komorního orchestru, kde působí již mnoho let jako vedoucí skupiny viol. Zároveň je členem Heroldova kvarteta. Významná byla jeho spolupráce s jedinečnou osobností české hudby, houslistou Josefem Sukem. S ním a dalšími vynikajícími instrumentalisty (Jiří Bárta, Pavel Šporcl, Jan Simon aj.) natočil tři kompaktní disky a vystupoval na mnoha koncertech, včetně festivalových večerů Pražského jara. Pravidelně se účastní Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora, zaměřeného na komorní hudbu, kde spolupracoval např. s klavíristou Konstantinem Lifschitzem, houslistkou Laurou St. John z Kanady, britskou houslistkou Chloe Hanslip nebo s hornistou Radkem Baborákem. Působí jako pedagog na HAMU v Praze.

Violoncellista Tomáš Strašil vystudoval Pražskou konzervatoř (P. Sádlo) a pražskou AMU (R. Lojda). Absolvoval mistrovské kurzy u mnoha významných osobností (A. Ariscuren, M. Roche, P. Wiespelway, A. May, F. Smetana, E. Rattay a J. Chuchro). Je držitelem čestných uznání ze soutěží o cenu Beethovenova Hradce a finalistou soutěže Prix Mercury - Semmering 1994. V letech 1994 - 2000 působil jako koncertní mistr Sukova komorního orchestru. Spolupracuje s českými i zahraničními orchestry (Brucknerorchester Linz, Severočeská filharmonie Teplice, Filharmonie Hradec Králové, Musici di Praga). Nahrává pro Český rozhlas a vydal několik komorních i sólových CD. Vyučuje violoncello a komorní hru na Pražské konzervatoři a na HAMU v Praze. Hraje na mistrovský nástroj Pietro Zanetto di Brescia 1686.

Kontrabasista Tomáš Vybíral studoval na Pražské konzervatoři u prof. Zdeňka Bendy. Po absolutoriu v roce 1988 nastoupil do Symfonickém orchestru hl. m. Prahy FOK. V roce 1991 přijal nabídku uměleckého šéfa Sukova komorního orchestru Josefa Suka na místo sólokontrabasisty orchestru. V roce 1993 se stal prvním kontrabasistou Pražského komorního orchestru bez dirigenta. Koncertně provedl a nahrál Kvintet G Dur, op. 77 s kontrabasem Antonína Dvořáka. V rámci Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro 2000 provedl ve Dvořákově síni Rudolfina s J. Sukem a Sukovým komorním orchestrem Dvojkoncert pro housle a kontrabas skladatele Zdeňka Lukáše. Tomáš Vybíral je vyhraněným představitelem světově proslulé české kontrabasové školy. Od roku 2004 působí jako profesor kontrabasu na Pražské konzervatoři a od roku 2015 je členem orchestru Národního divadla.

Klavírista Štěpán Kos vystudoval Konzervatoř v Plzni, poté Akademii múzických umění v Praze pod vedením vynikajícího pedagoga a sólisty Prof. Ivana Klánského. Je laureátem mnoha národních a mezinárodních soutěží (2001 – mezinárodní klavírní soutěž I. J. Paderewského v Bydgoszczi /Polsko/ – 1. cena, cena za nejlepší provedení koncertu s orchestrem, cena Pomorské filharmonie a cena Polského rozhlasu; 2002 – mezi-národní klavírní soutěž A.M.A. Calabria v Itálii – 3. cena; 2002 – mezinárodní klavírní soutěž „Giuliano Pecar“ v Gorizii /Slovinsko/ – 2. cena; 2003 – mezinárodní klavírní soutěž „Premio Rovere d‘Oro“ /Itálie/ – 2. Cena a další). Natočil několik snímků pro slovenský, polský, maďarský rozhlas a Českou televizi, pravidelně spolupracuje s Českým rozhlasem. Je členem Mladota Ensemble, Ensemble Martinů, spolupracuje též s Českým nonetem a Pražským dechovým kvintetem). Představil se rovněž v partnerství mnoha českých a několika zahraničních orchestrů. Je sólistou Sukova komorního orchestru.

Program:

 SHŠ 8.12.2019-1

Vzkaz umělců:

prosinec-venovani

Mistr Josef Suk

Novinky e-mailem

Vyhledávání